GLA:D®-knæ/hofte

Hvad er GLA:D®?

GLA:D®står for “Godt Liv med Artrose I Danmark” og er et initiativ igangsat af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FOF) ved Syddansk Universitet, og fysioterapeut og ph.d. Søren Thorgaard Skou fra FOF og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital. 

Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes bl.a. af Gigtforeningen. 

Forløb i Faaborg Fysioterapi & Træningscenter​

I Faaborg Fysioterapi varetages træningen af klinikkens tre certificerede GLA:D®-terapeuter: Sarah Kroman, Vivi Dalager og Pia Mølgaard.

Ved siden af sit arbejde på klinikken er Sarah Kroman ansat i forskningsenheden FOF (Muskuloskeletal Funktion & Fysioterapi) under Institut for Idræt og Biomekanik og arbejder tæt sammen med initiativtager til GLA:D®-metoden Prof. Ewa Roos. Link til Sarah Kromans profil

Hvad er artrose?

Artrose er det læge-latinske ord for slidgigt, og er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele leddet, men frem for alt ledbrusken, som bliver tynd og skrøbelig. Artrose er tidligere ofte blevet beskrevet som slitage. 

Dette er misvisende, idet brusken har behov for belastning for at nydannes, og da en ubalance mellem opbygning og nedbrydning ikke behøver at skyldes nedslidning af ledet. Artrose kan derfor bedre betegnes ledsvigt, og korrekt træning har vist sig at have flere effekter.

Hvorfor træne?

Artrosebehandling kan anskues som en pyramide, hvor den nederste del udgøres af information, træning og vægtreduktion (ved behov). Dette bør tilbydes alle, som har artrose, så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Træning er den behandling, som har den bedste effekt for de fleste mennesker med let til svær artrose. Træning har vist sig at mindske smerte og lette aktiviteter i hverdagen hos personer med artrose.

Pris for deltagelse følger gældende sygesikringstakster for både konsultationer og holdtræning/-undervisning.

​​​

Artikel i Ugeavisen Faaborg: http://www.e-pages.dk/ugeavisenfaaborg/203/(s. 27).

Tryk her for klinikkens folder

Telefonen er åben​:

Mandag:​

8:00 - 12:00

Tirsdag:​

8:00 - 12:00

Onsdag:

8:00 - 12:00

Torsdag:​

8:00 - 12:00

Fredag:​

8:00 - 12:00

Klinikken er åben​:

Mandag:​

07:00 - 17:00

Tirsdag:​

07:00 - 17:00

Onsdag:​

07:00 - 17:00

Torsdag:​

07:00 - 17:00

Fredag:​

07:00 - 15:00

Kontakt os her:

​Faaborg Fysioterapi & Træningscenter

Odensevej 47 A
5600 Faaborg


Tlf.: 62 61 21 91

E-mail: info@faaborg-fysioterapi.dk​​

Vi er autoriserede Fysioterapeuter

fysio-logo

​Faaborg Fysioterapi & Træningscenter  ▪  Odensevej 47 A  ▪  5600 Faaborg  ▪  Tlf.: 62 61 21 91  ▪  E-mail: info@faaborg-fysioterapi.dk